Sự bảo đảm

Tất cả các máy mới đều được bảo hành tại nhà máy:

Chế độ bảo hành khác nhau tùy thuộc vào nhãn hiệu và mẫu mã, hãy kiểm tra chi tiết với nhân viên bán hàng của chúng tôi.

Một số máy khai thác đã qua sử dụng được bảo hành tại nhà máy, hãy kiểm tra chi tiết với nhân viên bán hàng của chúng tôi.

sửa chữa

Trong thời gian bảo hành, chúng tôi sẽ cam kết sửa chữa hoặc tùy theo quyết định riêng của chúng tôi để thay thế sản phẩm bị lỗi bằng phiên bản giống hệt hoặc tương tự (ví dụ: mới hơn) của sản phẩm, trừ khi lỗi đó là kết quả của các giới hạn Bảo hành.

Chủ sở hữu sản phẩm sẽ chịu các chi phí phát sinh liên quan đến việc trả lại sản phẩm, bộ phận hoặc bộ phận cho cơ sở xử lý dịch vụ của chúng tôi.Nếu sản phẩm, bộ phận hoặc bộ phận được trả lại mà không có bảo hiểm, bạn sẽ phải chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

 

Liên lạc